Piknik Wesoła

2 czerwca 2012 roku, na Hipodromie odbył się Piknik - Wesoła. Choć pogoda nie zachęcała do spacerów mieszkańcy Wesołej licznie przybyli na imprezę.

Jak co roku, nasza szkoła miała tam swoje miejsce, gdzie pod namiotem można było dowiedzieć się czegoś o szkole i poznać ideę integracji oraz skosztować domowych wypieków. Ważnym elementem uczestnictwa w pikniku był występ uczniów na scenie. Dzieci z klasy "0b" pod opieką Pani Ewy Knop oraz dzieci ze świetlicy pod opieką Pani Joanny Witomskiej - prezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne.

Ogłoszenie

W roku szkolnym 2014/2015 dzieci ubezpieczone będą w PZU.

Wysokość ubezpieczenia to 10 000 PLN. Składka roczna wynosi 50,00 PLN.

Ubezpieczenie obejmuje następujące usługi:

 

 • zwrot kosztów 100% w wyniku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
 • poważne zachorowania: choroba nowotworowa, paraliż, stwardnienie rozsiane
 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • koszty nabycia protez i środków pomocniczych
 • koszty przeszkolenia inwalidów
 • złamania kości i zwichnięcia (w tym złamania zębów)
 • oparzenia i odmrożenia
 • wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • nagłe zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi
 • pogryzienie przez psa
 • śmierci jednego lub obojga rodziców w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

 

Dodatkowo ubezpieczenie obejmie leczenie szpitalne  na skutek nieszczęśliwego wypadku, od drugiego dnia pobytu w szpitalu.

Proszę o przekazanie składki do wychowawcy do 5 października.